Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Jorien Verbree-Heins, ik ben 43 jaar en woon in Assen, in de wijk Kloosterveen. Ik ben getrouwd met Hielke Verbree en heb vier kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar en de oudste drie doen dit jaar ook mee aan het PVT. Ik werk als plaatsingscoördinator bij het CVBP (Centrum Verstandelijke Beperking & Psychiatrie) in Assen, dit is een afdeling binnen GGZ Drenthe.

Ik ben al een aantal jaren betrokken bij het PVT. Vanaf 1996 heb ik zelf een aantal jaren meegedaan en sinds 2010 bieden wij als gastgezin onderdak aan de nieuwe generatie spelers.

Een PVT week vol sportiviteit & gezelligheid is fantastisch!! Vier dagen om mooie herinneringen te maken met elkaar.  

Het is belangrijk dat iedereen kan sporten in een prettige en sociaal veilige sportomgeving. Soms wordt deze omgeving verstoord door negatieve ervaringen als het gaat om vormen van ongewenst gedrag. Denk aan machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, verbale en fysieke agressie of ander grensoverschrijdend gedrag. Gedrag wat ook zeker via de weg van sociale media geuit kan worden.  

Gaan anderen over jouw grenzen en loop je hierdoor rond met vragen of problemen? Wil je het melden of er over praten? Bel of mail me gerust. De gesprekken zijn vertrouwelijk en jij bepaalt wat je kwijt wilt. Ik zal vooral luisteren en vragen stellen, zodat we er samen achter kunnen komen wat je nodig hebt.

Groeten Jorien Verbree (Contactgegevens; 06-49360493 j.verbree-pvt@outlook.com)