Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Jorien Verbree-Heins, ik ben 44 jaar en woon in Assen, in de wijk Kloosterveen en ik ben getrouwd met Hielke Verbree. We hebben vier kinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar en de oudste drie doen dit jaar ook weer mee aan het PVT. Ik werk als opname- en plaatsingscoördinator bij het CVBP (Centrum Verstandelijke Beperking & Psychiatrie) in Assen, dit is een afdeling binnen GGZ Drenthe.

Ik ben al een aantal jaren betrokken bij het PVT. Vanaf 1996 heb ik zelf een aantal jaren meegedaan, sinds 2010 bieden wij als gastgezin onderdak aan de nieuwe generatie spelers en sinds 2018 ben ik  vertrouwenspersoon van dit prachtige toernooi.

Een PVT week vol sportiviteit & gezelligheid is fantastisch!! Vier dagen om mooie herinneringen te maken met elkaar.  

Voor iedereen binnen dit toernooi, of je nu speler, toeschouwer of vrijwilliger bent is het belangrijk dat je een prettige en sociaal veilige sportomgeving ervaart. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin deze omgeving verstoord wordt door negatieve ervaringen als het gaat om vormen van ongewenst gedrag. Denk aan machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, verbale en fysieke agressie of ander grensoverschrijdend gedrag. Gedrag wat ook zeker via de weg van sociale media geuit kan worden.  

Gaan anderen over jouw grenzen en loop je hierdoor rond met vragen of problemen? Wil je het melden of er over praten? Bel of mail me gerust of voel je vrij me aan te spreken in de zaal, daar zal ik ook veel aanwezig zijn. De gesprekken zijn vertrouwelijk en jij bepaalt wat je kwijt wilt. Ik zal vooral luisteren en vragen stellen, zodat we er samen achter kunnen komen wat je nodig hebt.

Hartelijke groet, Jorien Verbree

(Contactgegevens; 06-49360493 j.verbree-pvt@outlook.com)