De Echte Prijzen?

Zoals elk jaar strijden de beste teams in de finale tegen elkaar voor de felbegeerde bekers. Hiermee komt natuurlijk de eer dat je een jaar lang PVT-kampioen mag zijn. “Maar misschien is meedoen belangrijker dan winnen?” Aldus de verliezers van de finales.

Toch waren er jaren in de PVT-geschiedenis dat er helemaal geen beker was, of dat er zelfs meerdere bekers werden uitgedeeld. Laten we even kijken wanneer en waarom PVT besloot om meerdere, of geen, bekers uitdeelde in de vorige eeuw.

Laten we even teruggaan naar 1975. Het Nederlands Dagblad deed ooit nog uitgebreid verslag van alle wedstrijden. Naast de verslaggeving waren ze ook sponsor van de zogeheten ND-beker. Dit was een wisselbeker bestemd voor het meest georganiseerde team van het toernooi. Daarnaast werd er ook een fairplay beker uitgedeeld, bestemd voor het meest sportieve team.

1977 was een heel arm jaar voor de winnaars van het PVT. De winnaars gingen namelijk niet met een beker naar huis, maar met medailles op een houten voet. Dit was namelijk goedkoper dan de bekers. Nu zal je wel denken, “het PVT moet dan wel geen geld hebben gehad.” Toch had het een hele mooie reden. Het geld wat bespaard werd met de bekers zou namelijk gaan naar de vereniging Dit Koningskind. Deze organisatie zet zich in voor mensen met een (licht)verstandelijke, lichamelijke of sociale beperking en hun directe omgeving. Toch waren sommige teams hier niet van op de hoogte, hoe dat is afgelopen is onbekend.                                                      

De ND-beker verdween in de jaren 80 van het strijdtoneel. In 1981 konden de teams alleen nog om de fairplay prijs strijden. In 1982 kwam hier nog een aanmoediging prijs bij. Deze prijzen lijken ook in de jaren 80 langzaam te zijn verdwenen. In 1991 kwam er een hele unieke prijs bij: de tegenprestatiecompetitie prijs. Een lange naam voor een prijs die bedoeld was voor de leukste actie van een team voor hun pleegouders.

De leukste prijzen werden gegeven in 1992. Met het 25-jarig jubileum werd er groots uitgepakt met de prijzen. Zo konden er prijzen worden gewonnen voor het mooiste shirt, de beste yell, het leukste lied en ook de leukste tegenprestatie.

Nu heb ik een vraag voor alle verliezers van het PVT: welke prijs zouden jullie kunnen winnen en waarom?